Profilaktyka i terapia zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w szczególności:
 • opóźniony rozwój mowy, alalia
 • seplenienie (sygmatyzm) - nieprawidłowa wymowa głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż
 • kappacyzm - nieprawidłowa wymowa lub brak głoski k
 • gammacyzm - nieprawidłowa wymowa lub brak głoski g
 • rotacyzm - nieprawidłowa wymowa lub brak głoski r
 • zaburzenia mowy i komunikacji o typie jąkania
 • zaburzenia mowy i komunikacji o typie afazji
 • mowa bezdźwięczna
 • bełkot
 • mutyzm
 • niedokształcenie mowy spowodowane upośledzeniem umysłowym
 • terapia trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja)
 • terapia wad wymowy połączona z elementami treningu prawidłowego oddechu i emisją głosu
W gabinecie prowadzone są również ćwiczenia przygotowawcze do nauki pisania i czytania na wczesnym etapie edukacji.